Handheld terminály Casio - reference

Jídelní a lůžkové vozy, a.s.

Hlavní podnikatelskou aktivitou společnosti Jídelní a lůžkové vozy, a.s. je zajišťování služeb v jídelních, lůžkových a lehátkových vozech pro železniční společnosti a významné cestovní kanceláře. Další aktivity firma směruje především do oblasti revitalizace železničních stanic a to prostřednictvím své dceřinné společnosti JP Servis, a.s. V současné době jsou posádky jídelních vozů vybaveny nově CASIO IT-3000, vše ve spojení s aplikací Sunnysoft mCATERING. Systém je napojen na skladový systém FOOD 500.

České Dráhy a.s.

Ač se to zdá neuvěřitelné, i takový gigant jako jsou bezesporu České dráhy (ČD) mohou vnášet do svých služeb inovace. Zavádění novinek probíhá v podání ČD interně, neboť nejsou pozorovatelné na první pohled.

http://www.cd.cz

Jízdenky elektronicky

Představte si situaci, kdy jste ve velkém časovém pressu. Nestíháte nic, a když máte někam cestovat, nestihnete většinou vlak. Pokud se vám to podaří, tak zapomenete koupit jízdenku. Naštěstí se nic neděje - průvodčí vám s radostí vypíše dodatečný jízdní doklad, ale s přirážkou. To je současnost! Již od poloviny roku 2003 jsou na některých trasách průvodčí vybaveni mobilním terminálem Casio IT 2000 a následně IT 3000, pomocí kterého lze sestavit jízdenku na displeji přístroje a vytisknout na integrované tepelné tiskárně.Nyní tyto terminály umějí sestavovat vlakové spojení nebo převádět ceny jízdenek na cizí měnu. V současné době existuje cca 1500 kusů, používaných ve všech regionech.

http://world.casio.com/system/pa/solution/2003sep/odp_main.html

Deutsche Post AG

Aby mohla společnost Deutsche POST AG poskytovat maximálně spolehlivé, průhledné a efektivní doručovací služby, používá inovativní řešení s elektronickým snímáním podpisu při doručení. Vhledem k vynikajícím zkušenostem s první várkou 11.000 kusů Deutsche Post objednala dalších 29.000 terminálů se snímačem čárového kódu stejného typu.

NET Nachtexpress Termindienst GmbH

Společnost Casio dodala speciální řešení pro několik přepravních a servisních organizací, jako je např. NET Nachtexpress Termindienst GmbH. Řešení sestává z mobilních boxů GSM/GPRS s terminálem pro sběr dat mimo vozidlo, vybaveným snímačem čárového kódu. Přijímač GPS je použit pro zjištění přesné polohy a její odeslání na server s použitím GSM. Tím je možno stoprocentně zajistit doručení všech zásilek.

Hermes Versand Service

I zde jsou používány terminály Casio vybavené snímačem čárového kódu. V řízení depa je použito přibližně 12.000 terminálů Casio DT-810, které používá každý řidič. Speciální software sleduje všechny důležité informace, jako stav odeslání, COD či snímání podpisů.

Kamps/Wendeln Brot und Backwaren

Rozmanité příklady použití mobilních informačních technologií můžeme nalézt v oblasti průmyslu a obchodu. Například řešení pro efektivní rozvoz a řízení je použito v rozvážkové službě čerstvých potravin, kde je použito snímání podpisu a mobilní tisk stvrzenek. Takové komplexní řešení je použito i ve společnosti Kamps/Wendeln Brot und Backwaren. 1350 zařízení pomáhá řidičům v hladkém průběhu objednávku a v rozvozu. Obousměrný přenos dat mezi snímačem a podnikovou sítí je možný pomocí GSM nebo off-line spojením v depech. Příslušná stvrzenka je zákazníkovi vytištěna mobilní tiskárnou, která obdrží data přes infračervené rozhraní z terminálu vybaveného snímačem.